Производство на PVC, Алуминиеви и стъклени продукти