Приета е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри…

Нискоенергийните сгради – стъпка към пасивните сгради

Понятието „нискоенергийни сгради” има доста широк обхват.

Като се започне от сгради, при изграждането на които се влага по-дебела изолация и по-качествени прозорци, мине се през сгради, в които се изгражда вентилационна система с рекуперация и се стигне до сгради, в които се монтират термопомпи, фотоволтаици и т.н.

Имат ли бъдеще пасивните сгради у нас?

Десет пъти е разликата в потреблението на енергия между панелната и пасивната сграда сграда. Ако първата харчи между 150 и 250 киловатчаса енергия на квадратен метър за година, то при другите консумацията е едва 15 киловатчаса на квадратен метър.

Стъклени врати

Благодарение на многобройните си естетически качества, стъклото се е превърнало в широко разпространен архитектурен елемент, използван както в екстериора, така и в интериора на жилищни и обществени сгради. Днес повечето проекти включват стъкло като основен или спомагателен акцент в интериора – под формата на малки детайли до изцяло стъклени преградни стени. Те създават впечатление за…