Лукспласт - Рекламно каре

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ   Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от ЛУКСПЛАСТ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина,…

Лукспласт - Рекламно каре

Вътрешни правила – Лукспласт

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на „ЛУКСПЛАСТ” ЕООД за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 (приети с Решение на Софийски адвокатски съвет от 22.05.2018 г.)     I. Общи положения   Чл. 1. (1) Лукспласт ЕООД, е юридическо лице, което се занимава с производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, и аксесоари към…